សក់ស្អាត៖ ទន់រលោង តាមស្ទាយ៍របស់អ្នក

ក្រាស់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង

ក្រាស់នេះអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងក្នុងការធ្វើអោយសក់រលោង ចាប់រាង និងធ្វើម៉ូដសក់។

ជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក! សសៃក្រាស់រាងមូលរបស់ BeYouFlex™ គឺទន់​ និងបត់បែនបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការសិតសក់ដោយមិនចំបាច់ទាញ

សមស្របសម្រាប់គ្រប់​ប្រភេទសក់ និងអាច​ប្រើបានទាំងសក់ស្ងួត និងសក់សើម។

ចុងសសៃក្រាស់រាងមូលរលោង៖ ម៉ាស្សាស្បែកក្បាល និងជួយការពារពីការដាច់រលាត់ស្បែកក្បាល។

សរសៃក្រាស់ BeYouFlex™៖ អាចសិតសក់បានដោយមិនមានការ ដាច់កកិតស្បែកក្បាល។

ដងកាន់ទន់៖ ផ្ដល់ផាសុកភាពពេលដែលកាន់ប្រើប្រាស់។

វត្ថុធាតុដើម៖
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), នីឡុង។

អ្នកក៏អាចចូលចិត្តផងដែរ