CHO TÓC SUÔN MƯỢT VÀ TẠO KIỂU HOÀN HẢO

BỘ LƯỢC

Sản phẩm tốt nhất dành riêng cho bạn! Thiết kế với khoảng cách rộng giữa các răng lược giúp da đầu thư giãn như được mát xa

Bộ lược bao gồm 3 công cụ tạo kiểu thiết yếu trong các salon tóc chuyên nghiệp.
1. Lược có đuôi
2. Lược xới
3. Lược răng rộng gỡ rối
Bộ dụng cụ tạo kiểu tóc lý tưởng!

Hoàn hảo để tạo kiểu tóc uốn hoặc xoăn tự nhiên.

Răng Lược Khoảng Cách Gần: Chải mượt từng sợi tóc
Độ Dài Thích Hợp: Tạo các phần hoàn hảo và chia đoạn tóc chính xác
Đuôi lược dài: Giúp chia tóc thành các phần chính xác để tạo kiểu
Răng Lược Tròn Lớn: Giúp bảo vệ tóc và da đầu khi bạn tạo kiểu

Chất Liệu:
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS).

Bạn cũng có thể thích